moc kwasów

Katalog wyszukanych haseł

Kartki z tajemnej księgi Zielonego Smoka, przywiane wiatrami ciszy...

Temat: pH kwasów tlenowych
Raczej tym nizsze pH :) (Jesli mamy te same stezenia kwasow.). Najlepiej porownywac moc kwasow za pomoca stalej dysocjacji. Edit: Za pozno ;)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3389Temat: Wolna Amerykanka
pKa = - log10[Ka] Ka to stała dysocjacji kwasu. Im pKa jest mniejsze, tym moc kwasu jest większa. http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_kwasu 5sek z google :|
Źródło: auto-motor-i-sport.pl/motoforum/index.php?showtopic=780


Temat: Nieszczęsna reakcja Cruma
Taką reakcję można napisać dla dowolnego anionu, którego tlenek ołowiu(IV) nie utlenia - anion nie ma tu żadnego znaczenia. W zapisie cząsteczkowym trzeba jedynie rozsądnie pogrupować produkty tzn. wziąć pod uwagę moc kwasów, ewentualne nierozpuszczalne produkty (czyli nie może np. powstać kwas siarkowy i octan, albo wolny kwas siarkowy w obecności jonów ołowiu(II))
Źródło: farmacjacmuj.pl/viewtopic.php?t=2533


Temat: kwasy karboksylowe
Czy wie ktoś może,jaki wpływa mają efekty orto,meta,para na moc kwasów karb.aromatycznych??
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2973


Temat: Teorie kwasów i zasad
...Następują, także sprzeczności w tej teorii, ponieważ jeśli zmienimy rozpuszczalnik, dane kwasy i zasady Zmienią radykalnie swój charakter. Jest to według tej teorii sprzeczność. Późniejsza teoria Lowry`ego i Brnosteda (1923)została opracowana głównie po to, żeby zanegować zbyt uproszczoną teorię Arrheniusa. Ta nowsza teoria wyjaśnia niedomówienia poprzedniej teorii wprowadzając np. stopień dysocjacji. Mówi także o tym że moc kwasów i zasad jest zależna od rodzaju rozpuszczalnika, moc tą można porównywać tylko względem tego samego rozpuszczalnika. Jej punktem wyjścia jest odmienny model budowy jonów. Sądzę, że ta teoria najpełniej wyjaśnia relacje kwasów i zasad, choć jest niejednoznaczna stwierdzając np. że woda jest kwasem lub zasadą w zależności od reakcji w jakiej bierze udział. Teoria Lewisa rozszerza pojęcie kwasów i zasad na te układy w...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1750


Temat: układ okresowy-co i jak rośnie lub maleje
Aktywność metali grup I i II rośnie wraz ze wzrostem numeru okresu (mocniejsze zasady). Moc kwasów powstałych przez rozpuszczanie fluorowcowodorów w wodzie rośnie wraz ze wzrostem numeru okresu. Aktywność fluorowców maleje ze wzrostem numeru okresu. Właściwości chemiczne zmieniają się od lewej do prawej w następujący sposób: zasadowe-amfoteryczne-kwasowe.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22866


Temat: Pytanie odnosnie amfoterycznosci
...co do Ciebie mówię. Twoje posty wskazują, że masz dość spore wiadomości, moze czasami nie są usystematyzowane, ale do matury jeszcze trochę czasu. Regulę Paulinga pewnie znasz. Mówi ona, że dla kwasów mamy następujące zależności: m≥n+3 kwas bardzo mocny (HClO4, HMnO4) m=n+2 kwas mocny (H2SO4, HNO3) m=n+1 kwas slaby (HNO2, H2SO3) m=n kwas bardzo slaby (H3BO3) Inna zależność mówi, że w szeregu kwasów HEO, HEO2, HEO3 itd moc kwasu wzrasta wraz ze stopniem utlenienia atomu centralnego E. W szeregu HAOx i HBOx
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5777


Temat: Moc kwasów beztlenowych
Moc kwasu
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3383


Temat: Egzamin z chemii
...10 pkt...co oznacza że dobrze miałem to z mocznikiem (ciśnienie osmotyczne mocznika w moczu i krwi porównać - dla tych co nie pisali)...i z iloczynem rozpuszczalności (obl. iloczyn. rozp. Mg(OH)2 jeżeli pH roztworu jest równe 9)...Czyli te dwa proste...cały czas nie wiem jak wygląda chlorowodorek kwasu glutaminowego :P ale nie mam zamiaru sprawdzać :P A teoria też bez rewelacji...niektóre pytanai takie jak na kartkówkach (o rozpuszczalnośc, moc kwasów, krzywe miareczkowania aminokwasów) a niektóre dziwne bardzo :P
Źródło: forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=1317


Temat: Trawienie stali kwasoodpornej
@wat93 Zasady też trawią? :| @BANAN hmm dobra... Spróbuję jeszcze ostatecznie jakimś samym bardzo stężonym kwasem jednym. Który powinien być najbardziej żrący: HCl, H2SO4, HNO3? Wiem, że moc kwasu nie zawsze jest równa "żerności" dlatego pytam :) Może jak na noc zostawię do trawienia to trochę zje.
Źródło: fourmkowalskie.home.pl/viewtopic.php?t=794


Temat: hydroliza soli
Z mocą kwasów i zasad nie wolno sobie tak strzelać. Ona zależy od stopnia dysocjacji, a ten zaś od rozpuszczalnika. Kwas octowy jest słaby w wodzie, ale mocny w pirydynie na przykład. Podobnie amoniak aq jest słaby w wodzie, ale mocny w bezwodnym kwasie mrówkowym. Woda jest rozpuszczalnikiem wyrównującym moc kwasów i zasad i też najpospolitszym. Intuicyjnie odnosi się to wszystko do wody, ale to nie jest jedyny rozpuszczalnik. Tak się mówi, że siarkowy VI czy azotowy V to takie rozgramiacze, ale istnieje wiele układów (niekoniecznie w roztworach wodnych) które mają pH grubo poniżej zera, a więc są znacznie mocniejsze. Stosuje się wtedy skalę kwasowości Hammeta. Już oleum ma ujemne pH. A mamy kwas fluorosulfonowy (z samego wzoru widać tą...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=9460


Temat: podstawy
...przechodzi z III na VI stopień utlenienia 2) Czemu kompleks Fe(CN)63- ma znacznie mniejszy moment magnetyczny niż FeF65- ? 3)Przedstaw przy pomocy diagramu schemat obsadzania orbitali cząsteczkowych O2 (w stanie tripletowym i singletowym ). W jaki sposób może nastąpic wzbudzenie cząsteczki tlenu ze stanu tripletowego na singletowy? 4)Czym tłumaczy się wysokie przewodnictwo elektryczne roztworów litowców w ciekłym NH3? 5)Jak zmienia się moc kwasów fluorowodorowych ze wzrostem liczby atomowej fluorowca? Wyjaśnij przyczynę różnic w mocy tych kwasów. 6)Podkreśl te z podanych niżej cząstek które posiadają stały moment magnetyczny: SO2, CO2, SiF4, XeF4, C2H2, NO2, SiH3Cl, PF5 7)Dlaczego Cu(OH)2 pod wpływem ogrzewania zmienia barwę z niebieskiej na czarną, a CuSO4 z niebieskiej na białą? 8)Oszacuj odczyn: węglan wapnia, chlorek sodu, octan amonu-, azotan amonu....
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15251


Temat: usuwanie kamienia z czajnika
to że jest osadem to nie znaczy że reakcja nie zajdzie... tu chodzi o moc kwasu... kwas octowy jest silniejszy niż węglowy i to sie liczy... dla porównania... masz np. niebieski osad Cu(OH)2 i jak dodasz H2SO4 to niezależnie zajdzie reakcja i powstanie CuSO4 i woda... silniejsze kwasy reagują nie tylko z tym co zdysocjuje ale też z osadami
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4973


Temat: pH i miareczkowanie
czy pierwsze jest dobrze wyliczone ?? w załączniku zdjęcie coś nie chce się załączyć K=α^2*c α=pierwiastek K/c = 3.7/0.1= 6.08 [H+]=α*c = 6.08*0.1=0.608 pH=-log[H+]=0,216 Treść zadania jest według mnie zła: "stała dysocjacji pK" Stała dysocjacji to K, natomiast pK to moc kwasu. Wieczorem tego nie zauważyłem... [ Dodano: 2010-02-03, 18:04 ]
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19700


Temat: Czy taka reakcja zajdzie?
W tym 2 zachodzi bo mocniejszy wypiera słabszy? Czyli, że jest mocniejszy od ? Kwas solny nie jest mocniejszy od azotowego(V). Siłą napędową tej reakcji jest powstawanie osadu. Taki tok rozumowania prowadzi do absurdu: Na2S + 2HNO3 -> H2S + 2NaNO3 wniosek kwas azotowy jest silniejszy Hg(NO3)2 + H2S -> HgS + 2HNO3 to oznacza, że sirkowodór jest silniejszym kwasem?? moc kwasów tlenowych i beztlenowych (i wszystkich kwasów) porównuje się mierząc Ka (niekoniecznie w roztworach wodnych, w których mocnekwasy są jednakowo silne, woda ma właściwości wyrównujące w stosunku do kwasów i zasad).
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8837


Temat: Czy taka reakcja zajdzie?
w takiej sytuacji [gdy zachodzi rekajca miedzy kwasem a sola innego kwasu] a. jeden z produktow musi byc osadem b. gazem c. substrat- kwas musi być mocnijszy od kwasu w soli -substrat, np. wypieranie kwasu weglowego z r-ru jego soli przez kw. octowy. tutaj tez powstaje CO2↑ ale tutaj waznijesza jest moc kwasow. mam rację?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8837


Temat: pH
Są dane trzy roztwory : 0,1 M HCl 0,1 M HCOOH 0,1 M CH3COOH jest pytanie: który z nich ma najniższe pH? stężenie jest wszędzie takie samo-->0,1 M wiec z tego by wynikało, ze i [ H+] jest wszędzie takie samo wiec pH tez.. ale czy trzeba wziąć pod uwagę moc kwasów?(wtedy r-r z HCl miałby najniższe pH? )
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3366


Temat: alkacymetria i efekt wyrównujący wody
Woda jest rozpuszczalnikiem wyrównującym. Wyrównuje moc kwasów - w wodzie kwas azotowy V i siarkowy VI są mocne. Ale w kwasie octowym ( bezwodnym ) mocny jest już tylko siarkowy VI ( na pierwszym stopniu dysocjacji oczywiście ) a azotowy V średniej mocy. Podobnie np, bezwodna pirydyna działa na zasady, kiedy w wodzie dwie mogą być uznane za mocne - to w pirydynie może okazać się, iż tak nie jest. Wiąże się to z tym, że woda jest rozpuszczalnikiem amfiprotycznym, czyli i zasadowym i kwasowym. A wszelakie...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=9644


Temat: Kwasy karboksylowe i aminy - zadania
Mógłby ktoś sprawdzić czy te zadania są dobrze zrobione? I by wyjaśnił na czym polega zadanie 1, tzn. od czego zależy moc kwasów karboksylowych i amin i wyjaśnił jak zrobić to zadanie? Będę wdzięczna http://img571.imageshack..../kolokwium4.jpg http://img442.imageshack..../kolokwium3.jpg http://img198.imageshack..../kolokwium2.jpg http://img4.imageshack.us/img4/5268/kolokwium.jpg
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23134


Temat: fluorowce
Ale przecież, to nie jest taka reakcja: tylko: zgadza się? No, to w pierwszej trzeba sobie porozważać moc kwasów, w drugiej potencjały redoksowe.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15377


Temat: Aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe
...W każdym razie ja to bym napisła, że obie reakcje są nie możliwe, ale to byłoby to za proste. Zatem przypuszczam, że jest tu jakiś haczyk, o którym nie wiem. Problem2 - zad 17.71 Ilu hydronowym kwasem jest kwas mrówkowy? Hm... Coś mi świta o kationie wodoru, ale nie za wiele, więc nie wiem o co chodzi... Problem3 - zad 17.79 Uszeregować podane kwasy: 1) octowy, mrówkowy, stearynowy, masłowy 2) octowy, salicylowy, benzoesowy, siarkowy Moc kwasów określa stała dysocjacji - im większa tym mocniejszy. Mocne kwasy wypierają słabe z roztworów ich soli. WNIOSKI: 1) octowy, mrówkowy, masłowy, stearynowy - ??? 2) octowy, benzoesowy, salicylowy, siarkowy - ??? Problem4 - zad 17.84 Do roztworu zawierającego 3 mole kwasu palmitynowego dodano 1 mol wodorotlenku wapnia, a następnie 1,5 mola węglanu sodu. Osad odsączono. Co zawierał przesącz i jaki był jego odczyn?...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3111


Temat: kwasy karboksylowe
Zależy co ma się znajdować w tej pozycji o/m/p; jeżeli jest to grupa OH to na przykładzie kwasu hydroksybenzoesowego (salicylowego) można pokazać że dla izomeru orto powstaje wiązanie wodorowe, osłabiające wiązanie O-H, przez co następuje łatwiejsze odszczepienie protonu i moc kwasu wzrasta
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2973


Temat: Coś sillnego od kwasy fluoroantymonowego?
PS jakie są max stężenia HF, HCl, HBr, HI, H2SO4, H3PO4,H2S HNO3 HNO3 i H2SO3 i który z nich jest najsilniejszy(chodzi mi przy max stężeniach) :):):) Raczej moc kwasow bym porownywal w grupach tlenowe i beztlenowe. Wsrod fluorowcow
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3045


Temat: Zaproponuj doświadczenia
Mam tutaj kilka zadań, tylko tych których nie wiem jak rozwiązać: 1.Zaproponuj doświadczenia dzięki którym można rozróżnić a) kwas octowy od mrówkowego b) wodny roztwór kwasu propanowego od propanolu c) kwas heksanowy od kwasu heksenowego d) propanowy od propananu 2. Zaproponuj doświadczenia, które wykażą, że: a) moc kwasów karboksylowych maleje ze wzrostem długości łańcucha węglowego
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19962


Temat: Elektroujemność
...czego zwiększa on "elektronową kontrybucję" w stosunku do atomu wodoru, zwiększając w ten sposób polaryzację wiązania O—H i ułatwiając dysocjację z odłączeniem protonu H+. Obecność trzech dość silnie elektroujemnych atomów chloru w kwasie trichlorooctowym potęguje jeszcze proces przesunięcia elektronów wiązania tlenu z wodorem, czym dodatkowo ułatwia odszczepienie kwaśnego jonu wodorowego - a więc wzmacnia moc kwasu. Warto zauważyć, że to samo wiązanie O—H np. w układzie: Na—O—H, na skutek obecności mniej elektroujemnego atomu sodu ulega słabej polaryzacji a wiązanie jonowe tworzy się w obrębie wiązania Na—O bowiem elektroujemny tlen łatwiej wygrywa konkurencje o wspólną parę z sodem niż wodorem (Na - 1,1; H - 2,2). Wodorotlenek sodu dysocjuje więc odłączając jon OH- a nie proton. Tak słaba elektroujemność...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2816


Temat: moc kwasów
Witem, mam jedno małe pytanko - Jak można doświadczalnie porównać moc kwasu solnego i węglowego? Z góry dziękuję za pomoc :)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=17077


Temat: Kwasy
Co ma wspólnego moc kwasu z ewentualnymi szkodami jakie może on wyrządzić?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=900


Temat: Alkohole - odczyn
Pokrotce tak to mozna tlumaczyc. Pewna analogia bedzie tez moc kwasow karboksylowych - te o krotszych lancuchach sa mocniejsze.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4592


Temat:
...już inaczej. Można otrzymać zależność zmiany funkcji kwasowości w zależności od stężenia. Generalnie stosując różne odczynniki jako akceptory protonów, wyniki nieco różniły się od siebie, więc nie można traktować ich jako wartości bezwzględnych, ale generalnie niezależnie od użytych odczynników uszeregowanie kwasów jest takie same. Właśnie dzięki temu wiemy, że np. 100% HF jest prawie tak kwaśny jak 100% H2SO4, czyli że moc kwasu HF rośnie wraz ze wzrostem stężenia, co wydawałoby się niemożliwe
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,80.html


Temat: uporządkowanie kwasów od najmocniejszego
Grupy elektroujemne (takie jak właśnie -Cl, -OH, =O etc) zwiększają moc kwasów karboksylowych - tym silniej, im bliżej grupy -COOH są podstawione...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=7278


Temat: pytanka
1. Moc kwasu nie zalezy od stezenia. 2. CaCO3 lub CaSO3 a nawet ich mieszanina w zaleznosci jak beda dodawane do siebie tlenki. 3. SiO2 tez ma charakter kwasowy, chociaz znacznie slabszy. Jego slaba rozpuszczalnosc w wodzie spowodowana jest tym, ze czasteczki SiO2 lacza sie ze soba w duze przestrzenne sieci.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15403


Temat: Moc kwasów beztlenowych
hmmm... a jak one wplywaja na moc kwasów?? ale to jeden przypadek, akurat dla HF a co to
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3383


Temat: Doświadczenia, wykrywanie substancji.
Że tak określę, w złą stronę idziesz. Użycie kwasu solnego, to słuszny wybór, ale obserwacji szukaj w próbówce z roztworem węglanu potasu. Jaka jest moc kwasu węglowego w stosunku do mocy kwasu solnego i jaki z tego płynie wniosek?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18290


Temat: Czy taka reakcja zajdzie?
a jak porównać moc kwasów tlenowych i beztlenowych wzgledem siebie??
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8837


Temat: kwas benzoesowy - kwasy karboksylowe
otrzymywanie kwasu cynamonowego moc kwasów ogrzewanie kwasów dikarboksylowych
Źródło: amg2007.fora.pl/a/a,380.html


Temat: Axis Labs - HemodrauliX
...podczas treningów ze względu na zwiększoną potliwość. HemodrauliX naprawdę jest rewolucją anaboliczną, której nie spodziewałbyś się sie od boostera Tlenku Azotu. Zaopatrz sie w niego juz dziś i przygotuj sie na bardziej muskularna, twarda budowę. Wymagaj więcej od swoich suplementów. Domagaj się sie Axis Labs. Główne Składniki Kwas Arachidonowy HemodrauliX jest pierwszy boosterem tlenku azotu ujarzmiającym moc Kwasu Arachidonowego (AA). Potężne połączenie AA i NO poprzez kaskadę procesów zapewnia pompy oraz wytrzymałość, których świat kulturystyki i atletyki nigdy wcześniej nie doświadczył. Kwas Arachidonowy to prekursor molekuł sygnałów komórkowych prostaglandyn (PGE2). Poza silnymi właściwościami anabolicznymi, PGE2 współdziała z Tlenkiem Azotu w celu maksymalnego rozszerzenia naczyń krwionośnych. Karmiąc...
Źródło: forum.paker.co.uk/viewtopic.php?t=74


Temat: fluorowce
Moc kwasow beztlenowych fluorowcow rosnie w dol grupy, ale ich aktywnosc jako pierwiastkow (czasteczek homojadrowych) rosnie w gore. Moc dotyczy kwasow i zasad, aktywnosc pierwiastkow.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15377


Temat: zestaw 7
Mnie też to zadanie intryguje. Skoro moc kwasów i zasad ustalamy na podstawie stopnia dysocjacji, to kwasy (zasady) łatwiej dysocjują, gdy atom centralny (np. Siarka w H2SO4) ma niską elektroujemność (zły przykład z tą siarką ), bo wtedy łatwiej oddaje związane kationy wodoru (aniony wodorotlenkowe). Przy czym anion np. HSO4- ma niższy stopień dysocjacji (jest słabszym kwasem) niż H2SO4, co jest raczej oczywiste. Wg powyższego powinno być mniej więcej: CH3- > NH3 >...
Źródło: biotechnologia.fora.pl/a/a,117.html


Temat: fluorowce
Moc kwasów halogenowodorowych rośnie w dół grupy, co związane jest przede wszystkim ze obniżeniem energii wiązania wodór-halogen w obrębie grupy. HF to w roztworach wodnych słaby kwas, pozostałe kwasy halogenowodorowe są kwasami silnymi. Z kolei reaktywność fluorowców spada w obrębie grupy, a wpływ ma na to kilka czynników, m. in. promienie atomowe, efektywny ładunek jądra, elektroujemność oraz długości wiązań...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15377


Temat: Dokładna różnica między kwasami mocnymi i słabymi.
chodzi o zależność mocy kwasów od stałej dysocjacji Moc kwasow rosnie wraz ze wzrostem stalej dysocjacji. A ostrej granicy miedzy kwasami mocnymi a slabami wzgledem pKa raczej nie ma. Sa kwasy mocne (HCl, H2SO4), slabe (H2S, CH3COOH) a pomiedzy nimi stoja kwasy o sredniej mocy (H3PO4, HNO2). Czasami kwasy o sredniej mocy zalicza sie rowniez do kwasow slabych. Porownaj sobie wartosci pKa tych zwiazkow, to zobaczysz jak to wyglada.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23272


Temat: Moc kwasów beztlenowych
Moc kwasu: Bierzesz 100 cząsteczek dowolnego kwasu i wkładasz do wody. Jeśli wszystkie lub prawie wszystkie zdysocjują - masz mocny kwas. Jeśli nie wszystkie - np. z 8 albo 15 - to masz kwas słaby. To tak żeby sobie wyobrazić. Lepszym kryterium oceny mocy kwasu jest porównanie stałych dysocjacji. Zasada ogólna: im wyższa stała, tym kwas mocniejszy.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3383


Temat: mocne słabe kwasy
moc kwasów określa stała dysocjacji , którą posiada każdy kwas . Im większa stała dysocjacji tym mocniejszy kwas.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1991


Temat: Kwas fluoroantymonowy
" Moc kwasu" dla chemika nie jest pojęciem analogicznym do "mocy alkoholu" w ujęciu taniowinowym i jest zależna od stałej dysocjacji kwasowej, a nie zdolności utleniania.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=16342


Temat: Ananas - słodkie źródło urody
...skórę do regeneracji; • witamina C zwalcza wolne rodniki, wygładza skórę, uszczelnia ścianki naczyń krwionośnych; • witaminy z grupy B wzmacniają włosy, zapobiegają łojotokowi, poprawiają kondycję skóry, wygładzają; • witamina E nawilża i uelastycznia skórę, chroni ją przed wolnymi rodnikami; • pierwiastki: miedź, fosfor, potas, magnez utrzymują skórę w dobrej formie. Wykorzystaj moc kwasów owocowych Zwane także kwasami AHA, są nieocenione w pielęgnacji skóry. Działają bardzo wszechstronnie: • przyspieszają złuszczanie i usuwanie obumarłych komórek naskórka. Są delikatniejsze niż peelingi mechaniczne. Usuwają drobne zmarszczki, a głębsze znacznie spłycają. Dzięki nim skóra lekko się rozjaśnia, wygląda na młodszą; • nawilżają skórę, pomagają jej osiągnąć...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=5733


Temat: fluorowce
Dowiedziałem się na lekcji że moc kwasów w 17 grupie układu okresowego rośnie od fluoru do jodu. Tylko że np chlorem wypiera się jod i brom. Jak to w końcu jest? Co zostało nazwane mocą?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15377


Temat: Nitrogliceryna
kwas azotowy to baaardzo słaby kwas Heh... Nie będę już pytał co rozumiesz pod pojęciem mocy kwasu, ale w każdym razie widzę, że nie to co trzeba. Moc kwasu nie ma nic wspólnego z tym czy garnek się rozpuści, czy się nie rozpuści. Kwas azotowy jest mocnym kwasem (zwłaszcza w niedużych stężeniach). W stężonych roztworach rzeczywiście jego moc maleje, ale należy pamiętać że jest to kwas silnie utleniający. A już połączenie HNO3 i H2SO4 to bardzo silna mieszanian utleniająca (obecność jonów NO2+). Więc nie byłbym spokojny aż tak bardzo o ten garnek.
Źródło: scientist.pl/viewtopic.php?t=384


Temat: Zadania z różnych tematów
Tzn. sprawa jest taka, czy mamy porownac moc kwasu solnego i octowego, czy jeszcze dodatkowo weglowego.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1772


Temat: Moc kwasów beztlenowych
proszę o odp. dlaczego moc HI jest wieksza niz HF? bylo powidziane ze dlatego ze I ma el. walencyjne na oddalnych powlokach. ale co to ma do rzeczy?? jak w ogole zdefiniowac moc kwasow?? prosze o nie rozwodzenie sie nad problemem tylko jasna odp
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3383


Temat: Moc kwasu stearynowego i mrówkowego
Jakie równanie reakcji należy ułożyć aby porównać moc kwasu stearynowego i mrówkowego.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1974


Temat: Kwasy beztlenowe
A można tłumaczyć to tym, że różnica elektroujemności maleje i dzięki temu łatwiej oderwać jon H+? Raczej nie, bo najmniejsza różnica w elektroujemności jest pomiędzy atomem H i atomem H (H-H). Powinien tworzyć najmocniejszy kwas :D Pytanie o moc kwasów jest z jakiego poziomu? bo jeśli z poziomu akademickiego, to możesz poruszyć teorie HSAB Pearsona
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2796


Temat: rozpuszczalnosc kwasow, wodorosoli, hudroksosoli
jedynym, znanym mi, nierozpuszczalnym w wodzie kwasem jest H2SiO3, wiec zadnej zaleznosci Ci tutaj nie wynajde; chyba, ze chodzi Ci o moc kwasu? to pytanie zadali wam w szkole, czy tak pytasz z ciekawosci?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22727


Temat: Reakcje w roztworach wodnych
I. 1% C6H5OH II. 1% HNO3 III. 96% CH3COOH IV. 96% H2SO4 Przede wszystkim moc kwasu, pozniej stezenie (dokladnie to molowe nie procentowe) czyli: H2SO4 > HNO3 > CH3COOH > C6H5OH (fenol)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19464


Temat: KWAS MROWKOWY...KWAS MROWKOWY...KWAS MROWKOWY
Hallo Czas poruszac juz moj ulubiony temat 3 X KWAS MROWKOWY Leza juz u ciebie biale larwy pszczele zalatwione przez warrose.--------------------Jesli nie teraz, to beda lezec niedlugo na dnie ula---i wtedy poczytaj co pisze o kwasie mrowkowym.Dla poczatkujacych musze troszeczke zmniejszyc moc kwasu, bede pisal o slabszym kwasie!!Zebys krolowa se nie wykonczyl !! Powrót do góry
Źródło: pasiekapszczelarska.fora.pl/a/a,894.html


Temat: POMOCY podacie pytania na egzamin z CHEMI
...z tamtego roku. (ale nie wszystko było u nas! kilka "zadań" jest od OŚ!! Natomiast tu macie pytania z OŚ z kolosów jakie pisali z organicznej ćwiczenia mieli z dr Parą, więc... a niektóre pytania powtórzyły się na egzaminie!!!!!!! te co są pogrubione KWASY: reakcja zmydlania czyli hydrolizy zasadowej tłuszczu, jak zrobic z weglowodoru(toluenu) alkohol(kwas), jak sie tworza chlorki, sposoby otzrzymywania kwasow karbo, moc kwasow- z czym jest zwiazana(efekt inducyjny) WEGLOWODORY: podstawienie bromu(chloru) do benzenu(toluenu) pod wpływem uv i katalizatora(np. FeCl3) i omowic, czy zg. z Regułą Markownikowa HB(HCl)przyłączy sie do jakiegos zwiazku i omowic(etan,etylen,acetylen) ALKOHOLE I FENOLE: rzedowosc alkoholi, utlenianie alkoholi(kwasem chromowym) , własciwosci kwasowo-zasadowe alk i fenoli,(uszeregowac wg.Kwasowosci na podstawie...
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,2367.html


Temat: Stała dysocjacji
Dokładnie. Ma to związek z ilością grup OH i =O. Podobna moc kwasów oznacza, że różnica ilości tlenu i wodorów kwasowych jest jednakowa (chodzi o ogólny wzór kwasów HnEOm i różnicę m-n (n - ilość wodorów kwasowych)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=16059


Temat:
witam szukając odp na mase pytań zostały te z którymi sam nie potrafie sobie poradzić dlatego pisze licząc na Waszą wspaniała pomoc są to pytania z działu utlenianie-redukcja a wiec : 1.Jak się zmienia moc kwasów tego samego pierwiastka w zależności od jego stopnia utleniania? 2.Kiedy pierwiastek może występować w reakcjach redoks zarówno w roli reduktora jak i utleniacza? 3.Które raekcje redoks noszą nazwe reakcji: a) dysproporcjonowania, b) synproporcjonowania? 4.Które związki chromu wykazują właściwości redukujące a które utleniające? 5.Jakie reakcje chemiczne dostarczają energii...
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,707.html


Temat: Kwasy organiczne
Po pierwsze: nie sila, tylko moc kwasu. Nie nalezy tego mylic. Tak, zalezy ona od dysocjacji, dokladniej tym wieksza jest moc, im wiecej jest czasteczek zdysocjowanych (w stosunku do calosci). Jesli chcesz sie dowiedziec czegos wiecej, poszukaj materialow o stopniu dysocjacji i stalej dysocjacji. Acha, wracajac do kwasow: zamiast "benzenokarboksylowy" mozna krocej: benzoesowy, ale w przypadku innych kwasow cyklicznych nalezy stosowac przyrostek...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3328


Temat: kwas benzoesowy - kwasy karboksylowe
-ogrzewanie hydroksykwasów - moc kwasow dikraboksylowych - otrzymywanie wszytkich rodzajów kwasów
Źródło: amg2007.fora.pl/a/a,380.html


Temat: Reakcje w roztworach wodnych
Rozwiązując zadania maturalne z roztworów wodnych nasunęły mi się 2 pytania 1sze związane z zadaniem: Uporządkuj podane roztwory o znanych stężeniach procentowych według rosnącej wartości stopnia dysocjacji: I. 1% C6H5OH II. 1% HNO3 III. 96% CH3COOH IV. 96% H2SO4 Wiem, że im niższe stężenie, tym stopień dysocjacji większy, jednak w tym zadaniu chyba trzeba wziąć pod uwagę moc kwasu... Mógłby ktoś to objaśnić? 2. Poniżej podane są symbole jonów i ich stężenia w roztworze: [K+]=0,4mola/dm3 [Ca2+]= 0,3 mola/dm3 [Br-]= 0,8 mola/dm3 [NO3-]= 0,2 mola/dm3. Podaj wzory trzech soli i ich stężenia jakie rozpuszczono w celu przygotowania tego roztworu. Z jonów tych można ułożyć 4 sole, więc mogę wybrać, prawda? Nie potrafię sobie poradzić z policzeniem ich stężeń... Z góry...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19464


Temat: moc kwasów organicznych
...elektronowej na węglu karboksylowym a tym samym ściąganie elektronów przez ten węgiel od tlenu z grupy OH, co ułatwia oderwanie protonu. Im bardziej oddalony jest podstawnik od grupy COOH tym ten efekt (tzw. indukcyjny) jest słabszy, np: CH2(Cl)COOH jest mocniejszy niż CH3COOH oraz CH3CH2COOH<CH2(Cl)CH2COOH<CH3CH(Cl)COOH dotyczy to również kwasów aromatycznych, podstawniki elektronoakceptorowe (jak NO2) zwiększają moc kwasów, donorowe zmniejszają, np: kwas p-metoksybenzoesowy<benzoesowy<p-nitrobenzoesowy Mocnymi kwasami organicznymi są kwasy sulfonowe, są to pochodne arenów, w których wodór został zastąpiony grupą SO3H. Jako że są to pochodne kwasu siarkowego, bez problemu dysocjują. Kwasy te mogą być używane jako katalizatory estryfikacji.
Źródło: cdw-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=377


Temat: mocne słabe kwasy
Proste, empiryczne reguły podobne do poprzednio podanej: Zapisujemi wzór kwasu w postaci X(OH)xOy. Liczymy iloraz y/x. Moc kwasów rośnie jak podany iloraz rośnie: H4SiO4: 0 HClO: 0 H3PO4: 1/3 H2SO4: 1 HClO4: 3 H4SiO4 i HClO są na tej podstawie nierozróżnialne. Wzór ogólny kwasu X(OH)xOy, y=const ; w tym przypadku y=0. Można przyjąć że im większe x tym kwas słabszy. Można by jeszcze dołożyć H3BO3 i umieścić pomiędzy Si a Cl. Ponieważ to reguły empiryczne, nie zwasze otrzymuje się prawdziwe kolejności.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1991


Temat: zadania teoretyczne problem
[quote="fausttt" zad2 Kwas tellurowodorwy będzie miał wyższą stałą niż dwa poprzednie, ten fakt możnaby związać z elektroujemnością danych poierwiastków, Jeżeli pierwiastek ma niższą elektroujeność wówczas będzie miał wyższą stałą...( konkretnie w tym przypadku[/quote] To oznacza, że w innych przypadkach będzie inaczej? Kwas tellurowodorowy to jest jakiś wyjątek? Moc kwasów beztlenowych wzraasta w okresie wraz ze wzrostem elektroujemności (czyli ze wzrostem nr grupy). Natomiast w grupie wzrasta wraz ze wzrostem promienia jonowego (czyli ze wzrostem nr okresu). W przypadku kwasów tlenowych o tym samym wzorze HnEOm moc wzrasta wraz ze wzrostem elektroujemności atomu centralnego E.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=17663


Temat: Właściwości kwasowe
Skad to wiedziec - tak prosto nie mozna tego przewidziec, raczej trzeba sie nauczyc. Najmocniejszym kwasem jest tutaj H2SO4, dalej CO2, C6H5OH (fenol), glikol etylenowy i etanol sa kwasami slabszymi od wody. Moc kwasu wyznacza jego stala dysocjacji.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21997


Temat: moc kwasów
uszereguj kwasy wg wzrastajacej mocy w r-rach: HVO3,H2CO3,HMnO4, H2CrO4, CH2COOH, HCN, H3BO3 szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to uszeregować. moc kwasow tlenowych wzrasta z elektroujemnoscia, ale i tak mi nie pasuje. najslabszy bedzie chyba H2CO3 , podejrzewam ze H3BO3 bedzie jednym z mocniejszych pomocy
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19452


Temat: kwas benzoesowy - kwasy karboksylowe
1. omówić moc kwasów (efekty indukcyjne podstawników) 1. odróżnić kwas malonowy od fumarowego 3. reakcje ogrzewania dikarboksylowych
Źródło: amg2007.fora.pl/a/a,380.htmlForm:

Archiwum

Kartki z tajemnej księgi Zielonego Smoka, przywiane wiatrami ciszy...
moc czynną prądu przemiennego
Moc zasilacza ATX
moc przekładni ciernych
moc czynna bierna cos
 • bbc mundo
 • jak sprawdzic czy roznosic ulotki
 • standardy;audytu;wewnetrznego
 • obojniak zdjecie
 • a inwestorzy
 • mutsy travel system
 • walory regionu witokrzyskiego
 • Sin City Movie Posters
 • druki znizki PKP dla grup

 • Gdy jesteś bezpieczny we własnym domu, marzysz o przygodzie, gdy przeżywasz przygody, marzysz, by czuć się bezpiecznie w domu. Thornton Wilder (1897-1975), amerykański powieściopisarz
  Dała mi: Dała mi do zrozumienia że jest ze mnie kawał lenia. Gicgier Tadeusz
  Dobrodziejstwo źle skierowane staje się złym uczynkiem. Enniusz (Quintus Ennius, 239 - 169 p. n. e)
  I małym kreaturom udają się wielkie kreacje. Stanisław Jerzy Lec
  Fala: Każda fala mieści nadmiar wody. Wróblewski Sławomir